Tag Archives: เรียนไวโอลิน

การวางพื้นฐานหลักสูตรการเรียนไวโอลิน

p85193711210
หลักสูตรการเรียนไวโอลินที่จะทำให้ผู้เรียนเล่นไวโอลินได้อย่างมืออาชีพ โดยเนื้อหาของบทเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนจับไวโอลินอย่างถูกต้อง ทั้งมือซ้ายและมือขวา รวมทั้งอวัยวะต่างๆที่ต้องการใช้ในการควบคุมตลอดเวลา ทั้งยืน นั่ง ผู้เรียนจะรู้จักการ Relax และการออกกำลังกายส่วนต่างๆของร่างกาย อีกทั้งยังได้เรียนทฤษฏีดนตรีที่สำคัญ ผู้เรียนจะสนุกสนานกับการเรียนโสตประสาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการฟังและการฝึก Sight Reading ผู้เรียนจะได้สนุกกับการฝึกบทเพลงที่ชื่นชอบ การเล่นร่วมกับผู้อื่น และกับเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน ถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมและได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์บรรเลงในรูปแบบวงออร์เครสตรา หรือแชมเบอร์มิวสิคต่อไปอนาคต

ช่วงเวลาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือช่วง 0-6 ขวบ เนื่องจากในสมองของเด็กช่วงเวลานี้จะรับรู้ทุกอย่าง เพราะเป็นการรับเพียงด้านเดียวไม่สามารถปฏิเสธได้เหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะใส่อะไรไปก็จะรับได้ตามนั้น เพราะเส้นใยของสมองรวมทั้ง รอยหยักที่ผิวสมองจะเยอะที่สุด ช่วงนี้เป็นวัยที่มีจินตนาการสูง เพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรใจเย็นๆให้ลูกได้รับการฝึกฝนดนตรีอย่างถูกต้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการพัฒนาหลักสูตรจากความสำคัญของทักษะดนตรี โดยนำมาออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตรีของเด็กที่ไม่ชอบอยู่เฉย มักมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีพลังงานมาก ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์เรียนไวโอลินกับทักษะที่ครบถ้วน ตั้งแต่การฟัง ร้อง เล่น อ่าน และเขียนโน้ต เป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือ ต้องการให้เด็กที่เรียนเกิดความรักในเครื่องดนตรีไวโอลิน มีท่าทางการเล่นที่ถูกต้อง สนุกสนานกับการเรียน นอกจากนี้การแสดงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนแล้วยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกด้านดนตรีอีกด้วย

เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง ตั้งแต่ท่าทางการเล่นที่ถูกต้องสวยงาม สัมผัสกับการเล่นบทเพลงหลากหลายสไตล์ นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรไวโอลินยังมีการสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระดับ Grade 10-5 นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีระดับประเทศที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่ทุกปี สามารถเลือกเข้าแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทวง เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเล่นไวโอลิน ทั้งหมดนี้คณาจารย์ ผู้สอนได้ผ่านการคัดเลือก สอบวัดระดับ และผ่านการอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ